Helstu atriði nýs kjarasamnings

Published by Efling on

Efling ásamt samflotsfélögum og SGS hefur undirritað nýjan kjarasamning við Samtök atvinnulífsins, með fyrirvara um samþykki félagsmanna í atkvæðagreiðslu.

Helstu atriði:

 • Samningurinn gildir frá 1. apríl 2019 til 1. nóvember 2022 eða í 3 ár og 8 mánuði
 • Allar hækkanir samningsins eru krónutöluhækkanir
 • Samið er um samtals 90 þúsund króna hækkun taxtalauna.
 • Lægstu laun hækka mest eða 30% hækkun á lægstu taxta
 • Eingreiðsla upp á 26 þúsund kr. kemur til útborgunar í byrjun maí 2019
 • Vaxtalækkun á samningstímanum bundin í forsenduákvæði samnings
Hækkanir mánaðarlauna þeirra sem starfa á kauptöxtum:
 • 1. apríl 2019: 17.000 kr.
 • 1. apríl 2020 24.000 kr.
 • 1. janúar 2021 24.000 kr.
 • 1. janúar 2022 25.000 kr.
Hækkanir mánaðarlauna þeirra sem eru ofan við kauptaxta:
 • 1. apríl 2019: 17.000 kr.
 • 1. apríl 2020: 18.000 kr.
 • 1. janúar 2021: 15.750 kr.
 • 1. janúar 2022: 17.250 kr.

Lágmarkstekjutrygging

Í samningnum verður áfram svokölluð lágmarkstekjutrygging, sem tryggir lágmarks mánaðarlaun fyrir fulla vinnu að meðtöldum álögum, bónusum og aukagreiðslum jafnvel þótt mánaðartaxtar án álaga séu lægri. Hækkanir lágmarkstekjutryggingar:

 • 1. apríl 2019: 317.000 kr.
 • 1. apríl 2020: 335.000 kr.
 • 1. janúar 2021: 351.000 kr.
 • 1. janúar 2022: 368.000 kr

Hagvaxtartengdar launahækkanir

Á árunum 2020-2023 komi til framkvæmda launahækkun að gefinni ákveðinni þróun hagvaxtar á hvern íbúa. Þessi tenging við hagvöxt tryggir launafólki hlutdeild í verðmætasköpun þjóðarbúsins. Þetta ákvæði nýtist best þeim tekjulægri þar sem þessi hækkun fer af fullum þunga á taxtakaup og ¾ á önnur laun. Hagvaxtarauki getur hækkað taxtalaun um 3-13 þúsund á ári eftir því hvað verg landsframleiðsla á mann hækkar mikið á tímabilinu.

Hagvaxtartengdar launahækkanir koma til áhrifa 1. maí árin 2020, 2021 og 2022 og byggjast á hagvaxtartölum ársins á undan, reiknuðum af Hagstofunni.

Hækkun hagvaxtar á íbúa milli ára Launahækkun á taxta Launahækkun á laun ofan við taxta
1.00-1.50% 3.000 kr. 2.250 kr.
1.51-2.00% 5.500 kr. 4.125 kr.
2.01-2.50% 8.000 kr. 6.000 kr.
2.51-3.00% 10.500 kr. 7.875 kr.
Meira en 3.00% 13.000 kr. 9.750 kr.

Hækkanir á öðrum liðum

2,5% hækkun kemur á aðra launaliði kjarasamninganna 2020-2022, til dæmis bónusa.

Desemberuppót (var 89.000 kr. 2018)
 • 2019: 92.000 kr.
 • 2020: 94.000 kr.
 • 2021: 96.000 kr.
 • 2022: 98.000 kr.
Orlofsuppbót fyrir hvert orlofsár (var 48.000 kr. 2018)
 • 1. maí 2019: 50.000 kr.
 • 1. maí 2020: 51.000 kr.
 • 1. maí 2021: 52.000 kr.
 • 1. maí 2022: 53.000 kr.

Eingreiðsla

Eingreiðslan kemur sem sérstakt álag á orlofsuppbót árið 2019 uppá 26.000 kr. sem greiðist eigi síðar en 2. maí 2019.

Forsendur kjarasamninganna eru eftirfarandi:

1. Kaupmáttur launa hafi aukist á samningstímabilinu skv. launavísitölu Hagstofu Íslands.

2. Vaxtir lækki verulega fram að endurskoðun samnings í september 2020 og haldist lágir út samningstímann.

3. Stjórnvöld standi við gefin fyrirheit skv. yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninganna.

Forsendur kjarasamninga verða metnar í september 2020 og september 2021. Forsendunefnd verður skipuð þremur fulltrúum frá hvorum samningsaðila.

Ítarefni