Uchwała w odpowiedzi na propozycję konfederacji pracodawców SA

Opublikowane przez Efling w dniu

W trakcie trwających właśnie negocjacji porozumień zbiorowych, konfederacja pracodawców (Samtök atvinnulífsins), wyszła z propozycjami zmian w czasie pracy i sposobie obliczania wynagrodzeń. Te propozycje to wydłużenie dnia pracy z 10 do 13 godzin, usunięcie przerw na kawę i zwiększenie ilości godzin w ramach miesiąca pracy. Zarząd Eflingu, rada delegatów i komitet negocjacyjny Eflingu uznają to za olbrzymi krok wstecz i próbę pogorszenia warunków pracy na Islandii.

Zarząd Eflingu, rada delegatów i komitet negocjacyjny Eflingu nie wyrażają zgody na realne obniżenie ilości nadgodzin, które będzie skutkiem wydłużenia miesiąca pracy ani na odebranie osobom pracującym prawa do wzięcia przerwy. Jest dla nas również oczywiste, że ilość Słońca na Islandii nie zwiększy się wraz z formalnym wydłużeniem dnia pracy, a coraz późniejsze powroty do domu są najgorszym fundamentem pod budowę rodzinnych i społecznych więzi. Wobec powyższego, zarząd Eflingu, rada delegatów i komitet negocjacyjny Eflingu są zmuszone odrzucić propozycje SA w całości.

Zarząd Eflingu, rada delegatów i komitet negocjacyjny Eflingu chcą zaznaczyć, że krótszy tydzień pracy jest postulatem wielu związków zawodowych i jest to postulat o szerokim poparciu społecznym. Zarząd Eflingu, rada delegatów i komitet negocjacyjny Eflingu ubolewają nad tym, że zamiast szukać innych rozwiązań, SA postawiło na te, które poskutkowałyby społecznym regresem. To środki proponowane przez Efling – a nie dalsze ograniczanie praw pracowniczych – są sposobem na polepszenie sytuacji na Islandii.

Zarząd Eflingu, rada delegatów i komitet negocjacyjny Eflingu raz jeszcze pragną podkreślić, że wynagrodzenie za pracę musi pozwolić na godne życie. To właśnie godne życie – a nie eksperymenty społeczne przeprowadzane kosztem pracownic i pracowników – jest celem i wartością umów zbiorowych.

Zatwierdzona przez zarząd związku zawodowego Efling w dniu 17 stycznia 2019
Zatwierdzona przez radę nadzorczą związku zawodowego Efling w dniu 17 stycznia 2019
Zatwierdzona przez komisję negocjacyjną związku zawodowego Efling w dniu 17 stycznia 2019