Rozpoczęcie przygotowań do akcji strajkowych wśród pracowników Reykjaviku

Opublikowane przez Efling w dniu

Komisja negocjacyjna Eflingu odpowiedzialna za negocjacje z magistratem Reykjaviku zaakceptowała propozycję akcji wstrzymania pracy, która planowana jest na luty. Członkowie związku muszą najpierw zgodzić się na propozycję, zatem biuro Eflingu rozpoczęło przygotowania do głosowania. Zgodnie z tą propozycją, akcje strajkowe trwające pół dnia oraz całe doby będą odbywały się ze zwiększającą się częstotliwością w pierwszej połowie lutego, a nieograniczona czasowo akcja strajkowa rozpocznie się w poniedziałek, 17 lutego 2020 roku.

At the end of today’s negotiation with the state mediator, a decision was reached to put forth a proposal for a strike call. Negotiations will continue along with preparations for strike actions. Today, the committee requested a negotiation meeting with the City of Reykjavík for next Thursday.

Pod koniec dzisiejszego spotkania negocjacyjnego z mediatorem rządowym podjęto decyzję, aby rozpocząć propozycję wezwania do akcji strajkowych. Negocjacje będą kontynuowane równolegle do przygotowania akcji strajkowych. Komisja negocjacyjna poprosiła o spotkanie negocjacyjne z magistratem Reykjaviku na czwartek.

“Miasto Reykjavik nie podjęło żadnego wysiłku, aby zaadresować problemy najniżej zarabiających pracowników, którzy podtrzymują podstawowe usługi miasta przy życiu, czy też aby dorównać do swojej własnej retoryki o tym, aby zmienić miasto w miejsce pracy, które ceni równouprawnienie. Miasto Reykjavik nie szanuje swoich najniżej zarabiających pracowników, co pokazano w tych negocjacjach poprzez zachowanie, opóźnienia i obojętność”, mówi Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu. “Mamy dość. Żądamy, aby sprawiedliwa umowa zbiorowa została uzgodniona jak najszybciej. Mamy nadzieję, że spotkanie w następnym tygodniu przyniosą wyniki.”

Więcej informacji na temat głosowania zostanie opublikowanych w przeciągu kilku dni.

Ponad 1800 pracowników miasta Reykjavik otrzymuje płace zgodne z umową zbiorową Eflingu. Z tego, ponad 1000 osób zatrudnionych jest w przedszkolach, 710 w zawodach związanych z opieką w dziale socjalnym i około 140 zajmuje się różnymi rodzajami pracy w działach środowiska i organizacyjnym.

Propozycja załączona jest jako plik – ze zmianami z dnia 14 stycznia 2020 roku – zobacz tutaj.