Ogłoszenie na temat spotkania z rządem w dniu 19 lutego

Opublikowane przez Efling w dniu

Dzisiaj w dniu 19 lutego, koalicja czterech związków zawodowych VR, Efling, VLFA i VLFGrv, zadeklarowała swoje niezadowolenie i rozczarowanie ze względu na propozycje rządu, które zaprezentowano podczas spotkania z przewodniczącą i wiceprzewodniczącymi ASÍ.

Negocjacje pogrążyły się w kryzysie w ubiegłym tygodniu, po tym jak SA (zrzeszenie islandzkich pracodawców) przedstawiło propozycję, która znacznie obniżyłaby siłę nabywczą wielu grup pracowniczych. SA odrzuciło kontroferę związków zawodowych.

Dotychczas istniały nadzieje na to, że wkład rządu może nadać nowy bieg negocjacjom pomiędzy związkami zawodowymi a SA. Dzisiaj jasnym jest to, że propozycje rządu zniosły wszelkie takie nadzieje. W następnych dniach odbędą się spotkania w związkach zawodowych. W czwartek, związki zawodowe spotkają się z SA w obecności mediatora rządowego.

Niżej podpisane związki zawodowe stoją zjednoczone i upewnione w swoich żądaniach, aby pracownicy mogli żyć ze swoich dochodów, a rząd powinien wcielić w życie systemowe zmiany dążące do sprawiedliwości.

Ragnar Þór Ingólfsson, przewodniczący VR
Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Efling
Hörður Guðbrandsson, przewodniczący VLFGrv
Vilhjálmur Birgisson, przewodniczący VLFA i pierwszy wiceprzewodniczący ASÍ