Islandzcy Pracodawcy idą pod prąd czasów

Największym wkładem SA, islandzkiej federacji pracodawców, do negocjacji umów zbiorowych w ostatnich miesiącach były propozycje zmian zasad definiowania czasu pracy. Propozycje te składają się z trzech elementów: wydłużenia czasu pracy w godzinach dziennych, wyprzedania przerw kawowych i zmiany zasad obliczania nadgodzin. Są one przedstawiane jako przyjazne rodzinom i postępowe. Ale na czym miałoby to wszystko polegać? W obecnych umowach zbiorowych pomiędzy SGS(federacją związków zawodowych) i SA godziny dzienne równe są 10 godzinom roboczym, które zaczynają Więcej…

Kurs: umowy zbiorowe, pokój industrialny i strajk. 15-22 stycznia 2019

Kurs o umowach zbiorowych, pokoju industrialnym i strajkach traktował będzie o tworzeniu i podpisywaniu umów zbiorowych, różnych typach umów na rynku pracy, a także o procesie głosowania i zwoływania strajku.Kurs ten odbędzie się w trzech lekcjach – każda z nich po dwie godziny.Daty: 15, 17, 22 stycznia 2019Godzina: 16 -18Cena: 21.000 koron Istnieje możliwość uczestniczenia na odległość online. Kurs jest za darmo dla mężów zaufania Eflingu oraz członków zarządu.Członkowie Eflingu mogą ubiegać się o dofinansowanie Więcej…

Komisja negocjacyjna Eflingu opuszcza wspólne negocjacje z SGS

W czwartek, 20 grudnia, odbyło się spotkanie komisji negocjacyjnej Eflingu. Na spotkaniu dyskutowano o współpracy z pozostałymi związkami zawodowymi SGS(Federacji Pracowników Generalnych i Specjalnych). Do tamtego momentu, Przewodnicząca Związku Zaowodowego Efling zasiadał we wspólnej komisji negocjacyjnej SGS. Efling po raz pierwszy udzielił SGS mandatu do wspólnych negocjacji. Na spotkaniu, poruszone zostały kwestie różnic pomiędzy Związakiem Zawodowym Efling i pozostałymi związkami zawodowymi w SGS. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę ze związkami zawodowymi pracowników komercyjnych i biurowych. Więcej…