Tańsze mieszkania są niezbędne

Podczas negocjowania nowych umów zbiorowych musimy przyjrzeć się polityce rządu w kwestii gospodarki mieszkaniowej. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i obniżenie kosztów wynajmu wymagają naszych wspólnych, zdecydowanych działań. Ten problem został zaadresowany do rządu w żądaniach Efling dotyczących nowych porozumień zbiorowych. Zespół zajmujący się problemem mieszkalnictwa powołany przez premier Islandii przedstawił wczoraj raport przygotowywany od zeszłej jesieni. Nad dokumentem pracowali przedstawiciele związków zawodowych, rządu, pracodawców, Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa (Íbúðalána­sjóður) i lokalnego samorządu (Samtök sveit­ar­fé­laga). “Chociaż propozycje zawarte Więcej…

Uchwała w odpowiedzi na propozycję konfederacji pracodawców SA

W trakcie trwających właśnie negocjacji porozumień zbiorowych, konfederacja pracodawców (Samtök atvinnulífsins), wyszła z propozycjami zmian w czasie pracy i sposobie obliczania wynagrodzeń. Te propozycje to wydłużenie dnia pracy z 10 do 13 godzin, usunięcie przerw na kawę i zwiększenie ilości godzin w ramach miesiąca pracy. Zarząd Eflingu, rada delegatów i komitet negocjacyjny Eflingu uznają to za olbrzymi krok wstecz i próbę pogorszenia warunków pracy na Islandii. Zarząd Eflingu, rada delegatów i komitet negocjacyjny Eflingu nie Więcej…

Sólveig Anna: Zrobiłabym to właśnie teraz

Zadziwiające jak niewielu polityków poparło nasze żądania podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do 425,000 koron. Pomimo wszystkich obowiązków spoczywających na politykach, nie wyobrażam sobie, że mają dzisiaj jakiekolwiek ważniejsze zadanie niż wsparcie pracownic i pracowników, przede wszystkim tych nisko opłacanych, w ich walce o sprawiedliwy podział kapitału.Konieczność wsparcia pracowników mogę argumentować w rozmaity sposób. Oczywiście pierwszym i najważniejszym uzasadnieniem byłoby dążenie do sprawiedliwości. Sytuacja, w której część ludzi musi żyć w ubóstwie, podczas gdy inni żyją w Więcej…

Strajk – pytania i odpowiedzi

1. Czym jest strajk? Strajk to po prostu wspólne zaprzestanie pracy, w celu wynegocjowania lepszych warunków zatrudnienia. Strajki przybierają różne formy. Mogą być ograniczone do jednego miejsca pracy i trwać krótką chwilę (tzw. cutbacks), –  ale na przykład tzw. strajk generalny obejmuje wszystkie osoby zrzeszone w związku zawodowym i nie ma ustalonej daty końcowej. Akcje strajkowe – ciągłe lub epizodyczne – mogą trwać aż do momentu spełnienia żądań pracowniczych. Decyzja o rozpoczęciu strajku jest podejmowana Więcej…

Negocjacje z SA

12 kwietnia: Głosowanie nad nowymi umowami zbiorowymi trwa do 23 kwietnia. 27 marca 2019: Związek zawodowy VSFK z Keflavíku dołącza do planowania akcji strajkowych z Efling, VR, VLFGrv i VLFA. Postęp w negocjacjach, strajki 28 i 29 marca wstrzymane. 15 marca 2019: Sąd uznał, że ograniczenia pracy jako forma strajku są nielegalne. Zatrzymanie pracy (zwykła forma strajków) rozpoczynające się w piątek 22 marca jest legalną formą strajków i odbędzie się zgodnie z planem. 9 marca 2019: Głosowanie nad planami Więcej…

Islandzcy Pracodawcy idą pod prąd czasów

Największym wkładem SA, islandzkiej federacji pracodawców, do negocjacji umów zbiorowych w ostatnich miesiącach były propozycje zmian zasad definiowania czasu pracy. Propozycje te składają się z trzech elementów: wydłużenia czasu pracy w godzinach dziennych, wyprzedania przerw kawowych i zmiany zasad obliczania nadgodzin. Są one przedstawiane jako przyjazne rodzinom i postępowe. Ale na czym miałoby to wszystko polegać? W obecnych umowach zbiorowych pomiędzy SGS(federacją związków zawodowych) i SA godziny dzienne równe są 10 godzinom roboczym, które zaczynają Więcej…

Kurs: umowy zbiorowe, pokój industrialny i strajk. 15-22 stycznia 2019

Kurs o umowach zbiorowych, pokoju industrialnym i strajkach traktował będzie o tworzeniu i podpisywaniu umów zbiorowych, różnych typach umów na rynku pracy, a także o procesie głosowania i zwoływania strajku.Kurs ten odbędzie się w trzech lekcjach – każda z nich po dwie godziny.Daty: 15, 17, 22 stycznia 2019Godzina: 16 -18Cena: 21.000 koron Istnieje możliwość uczestniczenia na odległość online. Kurs jest za darmo dla mężów zaufania Eflingu oraz członków zarządu.Członkowie Eflingu mogą ubiegać się o dofinansowanie Więcej…

Komisja negocjacyjna Eflingu opuszcza wspólne negocjacje z SGS

W czwartek, 20 grudnia, odbyło się spotkanie komisji negocjacyjnej Eflingu. Na spotkaniu dyskutowano o współpracy z pozostałymi związkami zawodowymi SGS(Federacji Pracowników Generalnych i Specjalnych). Do tamtego momentu, Przewodnicząca Związku Zaowodowego Efling zasiadał we wspólnej komisji negocjacyjnej SGS. Efling po raz pierwszy udzielił SGS mandatu do wspólnych negocjacji. Na spotkaniu, poruszone zostały kwestie różnic pomiędzy Związakiem Zawodowym Efling i pozostałymi związkami zawodowymi w SGS. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę ze związkami zawodowymi pracowników komercyjnych i biurowych. Więcej…