Umowa zbiorowa pomiędzy SGS a SA zaakceptowana

Wszystkie związki zawodowe w SGS zaakceptowały nową umowę zbiorową z kartelem biznesowym, SA, w drodze głosowania, które zakończyło się wczoraj. Większość zaakceptowała umowę znaczącą większością głosów. Wśród członków Eflingu, 77% zagłosowało na tak, a 2.3% wstrzymało się od głosu. W rejestrze uprawnionych do głosowania w Eflingu było 19 tysięcy osób. Ta umowa zbiorowa dotyczy pracowników ogólnych w sektorach takich jak budownictwo, transport, budowa dróg, praca w portach, rolnictwo, praca mechaniczna i praca w hotelach i Więcej…

W sprawie masowych zwolnień w Kynnisferðir

Efling ubolewa nad zwolnieniem 59 pracowników Kynnisferðir. Znaczna część tej grupy pracuje w ramach porozumień zbiorowych z Efling. Związek zawodowy uważnie śledzi postęp sprawy i dopilnuje, żeby prawa jego członków, takie jak prawo do działaności związkowej, były przestrzegane. Członkowie Efling mają pierwszeństwo do wykonywania pracy kierowcy, co znaczy, że nie mogą być zwolnieni przed pracownikami wykonującymi ten sam zawód, należącymi do innych związków. We wtorek i czwartek przedstawiciele związku i pracownicy Efling uczestniczyli w spotkaniu Więcej…

Strajk 28-29 marca wstrzymany: ograniczony lecz znaczący postęp w negocjacjach

Związek zawodowy Efling wstrzymuje strajk 28 i 29 marca, który miał się rozpocząć za kilka godzin. Efling wstrzymuje strajk z uwagi na otworzenie nowego pola do negocjacji przez konfederację pracodawców SA. Rozmowy, które wpłynęły na decyzję związku zawodowego odbyły się dzisiaj, późnym popołudniem. Kolejne plany akcji strajkowych nadal są aktualne. Kolejna seria 24-godzinnych strajków zaplanowana jest na środę, czwartek i piątek w przyszłym tygodniu. Autobusy transportu miejskiego rozpoczynają strajki w godzinach szczytu w poniedziałek. Zwracamy Więcej…

Strajk kierowców autobusów w dniach 28-29 marca: Informacja

Aktualizacja: Strajk 28-29 marca wstrzymany W czwartek i piątek odbędzie się strajk w firmach autobusowych w stolicy i w okolicach. Strajk będzie trwał 48 godzin. Kierowcy autobusów należący do związku zawodowego Efling są wezwani do ochrony strajku (patrol strajkowy, zgłaszanie naruszeń). Patrol strajkowy odbywa się na dwie zmiany. Pierwsza zaczyna się o 2:00 w nocy, a druga o 7:00 rano, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia strajku. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w patrolu strajkowym i Więcej…

Strajki w hotelach, 28-29 marca

Aktualizacja: Strajk 28-29 marca wstrzymany W czwartek i piątek ponownie mają miejsce strajki w hotelach. Jednodniowy strajk 22 marca wywarł presję, ale nie przekonał pracodawców do złożenia poważnej oferty. Dlatego kontynuujemy nasz program strajkowy w hotelach i firmach autobusowych. Jeśli jesteś w Efling lub VR, a pracujesz w hotelu wymienionym na liście poniżej, strajkujesz. Nie ma znaczenia, czy głosowałeś czy nie lub w którym dziale pracujesz, czy też hotel zatrudnia cię na umowie o zlecenie (nie Więcej…

Informacje o strajku dla hoteli, Piątek, 22 Marca

Jeśli jesteś w Efling lub VR, pracujesz w hotelu wymienionym poniżej, strajkujesz. Nie ma znaczenia, czy głosowałeś, w którym dziale pracujesz, czy też hotel płaci ci jako wykonawcy kontraktowemu. Nie ma nawet znaczenia, czy jesteś zarejestrowany w niewłaściwych związkach – strajk dotyczy wszystkich osób pracujących w hotelach będących członkami związku Efling lub VR. Jedynymi wyjątkami są top menedżerowie i właściciele. Przyjdź na pikietę, aby ubiegać się o zapłatę za strajk. Będzie sześć pikiet, sprawdź listę, Więcej…

Strajki w hotelach

Co się dzieje? Członkowie związku zawodowego Efling pracujący w hotelach zdecydowali, aby strajkować. Strajk został zaakceptowany 90% poparciem. To oznacza, że pełny strajk rozpoczyna się 22 marca. Dlaczego strajkujemy? W ostatnich latach hotele zarobiły dużo pieniędzy, jednak warunki i płaca pracowników są bardzo złe. Pracownicy nie są szanowani, zaś ich prawa są notorycznie łamane. Co wydarzy się podczas strajków? Strajki odbędą się w dwóch częściach. Jak będzie zorganizowana płaca strajkowa? Osoby, które będą strajkowały i Więcej…

Szef Greyline: pracownicy będą zarabiać więcej, pracować krócej, spędzać więcej czasu z rodziną

W wypowiedzi opublikowanej w portalu Visir członek zarządu jednej z największych firm turystycznych, Greyline, Þórir Garðarsson opisuje jak „uelastycznienie” czasu pracy doprowadzi do zwiększenia ilości wolnego czasu, lepszych stawek i krótszych godzin pracy. Jak twierdzi, ostanie lata przyniosły prawdziwy boom turystyczny, pracy jest więcej niż kiedykolwiek. Pracujemy dłużej i ciężej, Garðarsson zdaje się mieć proste wyjaśnienie tego zjawiska: Islandzkie społeczeństwo zmienia się i musimy za tymi zmianami nadążać! Jego zdaniem regulacje prawne nie przystają do Więcej…

Strajki zaczynają się w Piątek 22 Marca

Werdykt sądu: tylko całkowite zatrzymanie pracy jako forma strajku jest legalne, wszystkie formy ograniczenia pracy np. niesprzątanie przestrzeni wspólnych czy niesprawdzanie biletów są nielegalne. Związek zawodowy Efling wyraża rozczarowanie werdyktem sądu pracy w sprawie złożonej przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców (SA) przeciwko związkowi zawodowemu Efling w sprawie akcji strajkowych mających rozpocząć się w poniedziałek. Ograniczenia pracy, kiedy pracownicy przychodzą do pracy, ale pracują zgodnie z opisem swojego stanowiska, który powinien znajdować się w kontrakcie i nie wykonują Więcej…

Kiedy toaleta nie jest toaletą? O pozwie SA przeciw strajkującym

Stowarzyszenie pracodawców SA ponownie zgłosiło pozew przeciwko strajkom organizowanym przez związek zawodowy Efling. Tym razem pozew dotyczy drobnych działań protestacyjnych w hotelach i firmach autobusowych. Działania zaplanowano wraz z pracownikami objętych strajkami branż, mają one na celu wywarcie presji na pracodawców bez większego zakłócania organizacji pracy. Efling organizuje strajki po długotrwałych negocjacjach, w których nasze żądania dotyczące godnego wynagrodzenia pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb zostały odrzucone. W odpowiedzi SA przygotowało bezprecedensowe propozycje zmian dotyczących czasu Więcej…