Informacja dla pracowników Capital Hotels

Opublikowane przez Efling w dniu

Nowa umowa zbiorowa z SA zagwarantowała członkom Eflingu na rynku prywatnym 17.000 koron podwyżki miesięcznie, a także inne korzyści. Niektórzy pracodawcy, tak jak Árni Valur Sólonsson właściciel CapitalHotels,  próbują uniknąć tych podwyżek. Árni Valur ogłosił terminację sekcji na temat płac w kontraktach wszystkich swoich pracowników i poinformował ich, że zostaną oni zatrudnieni ponownie na nieokreślonych warunkach zaprojektowanych tak, aby podwyżki płac się nie zrealizowały.

Efling uważa to za nielegalne ze względów przedstawionych poniżej.

Po pierwsze, łamie to zamysł i zapis umowy zbiorowej, tak jak zapis umowy na temat powszechnych podwyżek:

Powszechne podwyżki płac, uzgodnione w umowach zbiorowych pomiędzy SA a związkami zawodowymi zrzeszonymi w ASÍ, oznacza  minimalną podwyżkę dotychczasowych zarobków, którą pracownik będzie otrzyma w dniu, kiedy podwyżka zgodna z umową zbiorową ma zostać wcielona w życie, bez względu na to, jakie dochody ma dany pracownik. 

Nie jest zezwolone, aby redukować lub anulować nadpłaty poprzez niewypłacanie powszechnych podwyżek płac. Nadpłaty, zatem będą redukowane lub anulowane jedynie wówczas, kiedy podtrzymane są przesłanki umowy o pracę. […]

Zapis na temat powszechnych podwyżek płac, umowa zbiorowa pomiędzy Efling a SA.

Przesłanki wynikające z umowy o pracę, wspomniane powyżej są zasadami, których Arni Valur nie uszanował, jak napisano poniżej.

Punkt widzenia Eflingu został potwierdzony przez ASÍ, federację związków zawodowych:

Komitet centralny ASÍ ubolewa nad reakcjami pracodawców, którzy po podpisaniu nowej umowy zbiorowej, rozpoczęli obniżać płac pracowników, aby obniżyć koszty podwyżek zapisanych w nowowcielonej umowie.

Komitet centralny pragnie podkreślić, że partnerzy społeczni negocjują i tworzą umowy zbiorowe w dobrej wierze i z oczekiwaniem, że obie strony będą pracowały nad ich ratyfikacją i implementacją.

Pracodawcy, którzy po podpisaniu i akceptacji umów zbiorowych powzięli kroki do obniżenia warunków płac pracowników, działają wbrew zamierzeniom umów i wyraźnie deklarują, że nie zamierzają podtrzymać swoich zoobowiązań wynikających z umowy zbiorowej.

Komitet centralny ASÍ wzywa wszystkich podobnych pracodawców, aby zaprzestali działań jak opisano powyżej. ASÍ także rezerwuje prawo wszystkich swoich organizacji członkowskich, aby jednogłośnie zadeklarowały zerwanie umowy zbiorowej z takimi pracodawcami ze względu na to, że nie mają oni intencji szanowania I implementacji umowy zbiorowej. Ponadto, związki członkowskie mają prawo do negocjowania innych umów zbiorowych z takimi pracodawcami, i do powzięcia wszystkich dostępnych środków prawnych do osiągnięcia tego celu, łącznie ze strajkiem.

Oświadczenie komitetu centralnego ASÍ z 15 maja.

To nie jest jedynie spekulacja. W 2011 roku, pracodawca, który podszedł do podwyżek w podobny sposób jak zrobił to Arni Valur, i próbował uniknąć podwyżek płac, przegrał sprawę w sądzie pracy.

Po drugie, stanowi to złamanie prawa o zwolnieniach zbiorowych. Prawo no 63/2000, stanowi w jaki sposób mogą zostać przeprowadzone zbiorowe terminacje. Arni Valur tych zasad nie przestrzega.

Efling wysłał list do Arni Valura opisując te i inne problemy – na przykład użytkowanie “80-100%” do opisania nakładu pracy, co nie jest zgodne z prawem – a także poinformował SA, federację pracodawców, do której Arni Valur należy. 

Początkowo SA próbowało bronić takiego zachowania Arniego Valura, jednak po dyskusjach z Eflingiem,federacja wysłała list do wszystkich swoich członków, akceptując nasz punkt widzenia:

[…] Umowa zbiorowa ma kładzie nacisk na poprawę najniższych zarobków, a więc jest to ważne, aby wynegocjowane podwyżki dotarły do portfeli bez żadnych redukcji płac.

Zauważono kilka przypadków, gdzie nadpłaty zostały zredukowane wyraźnie cytując owe umowy zbiorowe. To jest bardzo niefortunne, ponieważ zakładano, że aspekty płac wynikające z umów zbiorowych zostaną wprowadzone bez zmian w dotychczasowych warunkach, w drodze implementacji, tak jak zawsze dzieje się, kiedy podpisywane są umowy […]

“Umowa zbiorowa powinna zapewnić lepsze warunki dla wszystkich”, SA

W trakcie tyh wydarzeń, Arni wyraził fałszywe i niezrównoważone opinie na temat płac, które oferuje swoim pracownikom, na temat związku zawodowego, itp. Twierdził on, że w jego hotelach pracownicy zarabiają więcej, niż w innych hotelach, co nie ejst prawdą. Arni obraził też przewodniczącą Eflingu (“wszyscy czuli się dobrze w moim miejscu pracy, zanim do władzy w Eflingu doszła ona, ta ****, komunistka”). Wygląda też na to, że Arni okłamuje swoich pracowników na temat tej całej sytuacji.

Pozycja związku zaowodwego jest jasna. Árni Valur Sólonsson nie przestrzega przesłanek prawnych i tych wynikających z umów zbiorowych. Jego sprawa jest obecnie u prawnika Eflingu.