Kurs: umowy zbiorowe, pokój industrialny i strajk. 15-22 stycznia 2019

Opublikowane przez Efling w dniu

Kurs o umowach zbiorowych, pokoju industrialnym i strajkach traktował będzie o tworzeniu i podpisywaniu umów zbiorowych, różnych typach umów na rynku pracy, a także o procesie głosowania i zwoływania strajku.
Kurs ten odbędzie się w trzech lekcjach – każda z nich po dwie godziny.
Daty: 15, 17, 22 stycznia 2019
Godzina: 16 -18
Cena: 21.000 koron

Istnieje możliwość uczestniczenia na odległość online.

Kurs jest za darmo dla mężów zaufania Eflingu oraz członków zarządu.
Członkowie Eflingu mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu edukacyjnego Eflingu po ukończeniu kursu.

Kurs odbywał się będzie w języku islandzkim.

Zapisy tutaj