Tańsze mieszkania są niezbędne

Podczas negocjowania nowych umów zbiorowych musimy przyjrzeć się polityce rządu w kwestii gospodarki mieszkaniowej. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i obniżenie kosztów wynajmu wymagają naszych wspólnych, zdecydowanych działań. Ten problem został zaadresowany do rządu w żądaniach Efling dotyczących nowych porozumień zbiorowych. Zespół zajmujący się problemem mieszkalnictwa powołany przez premier Islandii przedstawił wczoraj Więcej…

Sólveig Anna: Zrobiłabym to właśnie teraz

Zadziwiające jak niewielu polityków poparło nasze żądania podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do 425,000 koron. Pomimo wszystkich obowiązków spoczywających na politykach, nie wyobrażam sobie, że mają dzisiaj jakiekolwiek ważniejsze zadanie niż wsparcie pracownic i pracowników, przede wszystkim tych nisko opłacanych, w ich walce o sprawiedliwy podział kapitału.Konieczność wsparcia pracowników mogę argumentować w Więcej…

Strajk – pytania i odpowiedzi

1. Czym jest strajk? Strajk to po prostu wspólne zaprzestanie pracy, w celu wynegocjowania lepszych warunków zatrudnienia. Strajki przybierają różne formy. Mogą być ograniczone do jednego miejsca pracy i trwać krótką chwilę (tzw. cutbacks), –  ale na przykład tzw. strajk generalny obejmuje wszystkie osoby zrzeszone w związku zawodowym i nie Więcej…

Negocjacje z SA

12 kwietnia: Głosowanie nad nowymi umowami zbiorowymi trwa do 23 kwietnia. 27 marca 2019: Związek zawodowy VSFK z Keflavíku dołącza do planowania akcji strajkowych z Efling, VR, VLFGrv i VLFA. Postęp w negocjacjach, strajki 28 i 29 marca wstrzymane. 15 marca 2019: Sąd uznał, że ograniczenia pracy jako forma strajku są nielegalne. Zatrzymanie pracy Więcej…

Islandzcy Pracodawcy idą pod prąd czasów

Największym wkładem SA, islandzkiej federacji pracodawców, do negocjacji umów zbiorowych w ostatnich miesiącach były propozycje zmian zasad definiowania czasu pracy. Propozycje te składają się z trzech elementów: wydłużenia czasu pracy w godzinach dziennych, wyprzedania przerw kawowych i zmiany zasad obliczania nadgodzin. Są one przedstawiane jako przyjazne rodzinom i postępowe. Ale Więcej…

Komisja negocjacyjna Eflingu opuszcza wspólne negocjacje z SGS

W czwartek, 20 grudnia, odbyło się spotkanie komisji negocjacyjnej Eflingu. Na spotkaniu dyskutowano o współpracy z pozostałymi związkami zawodowymi SGS(Federacji Pracowników Generalnych i Specjalnych). Do tamtego momentu, Przewodnicząca Związku Zaowodowego Efling zasiadał we wspólnej komisji negocjacyjnej SGS. Efling po raz pierwszy udzielił SGS mandatu do wspólnych negocjacji. Na spotkaniu, poruszone Więcej…