Wycinki z nowej umowy zbiorowej: Więcej praw dla reprezentantów związku zawodowego

Opublikowane przez Efling w dniu

Na Islandii wiele hoteli i restauracji prowadzonych jest przez konglomeraty i sieci firm. Te firmy podtrzymują gospodarkę turystyczną, jednak one same podtrzymywane są w większości przez pracowników z zagranicy. Co więcej, charakteryzują się one bardzo wysoką rotacją pracowników. W tych warunkach reprezentacja związku zawodowego w miejscu pracy jest niezwykle ważna.

Jakkolwiek, w tych firmach wybory reprezentacji związku zawodowego częstokroć okazują się bardzo trudne. Niektóre z tych przedsiębiorstw postrzegają całą sieć jako jedno miejsce pracy (pozwalając na wybór tylko jednej, lub dwóch osób do reprezentacji związku we wszystkich oddziałach), zamiast rozpoznać, że każdy oddział i branża jest osobnym miejscem pracy, gdzie ludzie pracują razem na porządku dziennym.

“To może oznaczać, że reprezentantka lub reprezentant związku zawodowego, w celu pełnienia swojej funkcji, musi przemieszczać się pomiędzy miejscami pracy w swoim czasie wolnym” mówi Magdalena Samsonowicz z działu organizacji Eflingu. “Jakkolwiek, to nadal nie to samo, co codzienna obecność i kontakt z ludźmi w tym samym miejscu pracy.”

“Tutaj naprawdę chodzi o to, żeby reprezentantki i reprezentanci byli w ciągłym kontakcie ze swoimi współpracownikami” mówi Valgerður Árnadóttir, szefowa działu organizacji. “Ostatnio wybraliśmy dwie reprezentantki w hotelu, gdzie jedna była zatrudniona w kuchni, zaś druga w housekeepingu. Te grupy pracowników używały różnych języków. Pracodawca nie zważał na to, że istniała potrzeba posiadania dwóch reprezentantek, nawet pomimo, że to miejsce pracy liczyło wielu pracowników, a pomiędzy tymi grupami nie było wiele komunikacji.”

W nowej umowie zbiorowej z SA, istnieje klauzula wyjaśniająca, że reprezentantki i reprezentanci związku zawodowego powinni mieć prawdziwą szansę na wykonywanie swoich obowiązków:

“Tam, gdzie oddziały firmy liczą więcej, niż jeden, reprezentacja związku zawodowego powinna mieć możliwość pełnienia swoich obowiązków w nich wszystkich, lub powinno zostać wybranych więcej reprezentantów/ek do wykonywania tych obowiązków.”

Komentarz do rozdziału 13.1.1 umowy zbiorowej pomiędzy SGS a SA

“To pozwala ludziom na posiadanie w swoim miejscu pracy prawdziwej reprezentacji praw pracowniczych, która wie, co się tam dzieje i ma szansę na wykonywanie swoich obowiązków” mówi Valgerður.

Magdalena zgadza się dodając, “Istnieje bezpośrednia relacja pomiędzy obecnością reprezentanta/ki w miejscu pracy i prewencji nadużyć praw pracowniczych. Ten system reprezentacji jest fundamentem związków zawodowych.”