Komisja negocjacyjna Eflingu opuszcza wspólne negocjacje z SGS

Opublikowane przez Efling w dniu

W czwartek, 20 grudnia, odbyło się spotkanie komisji negocjacyjnej Eflingu. Na spotkaniu dyskutowano o współpracy z pozostałymi związkami zawodowymi SGS(Federacji Pracowników Generalnych i Specjalnych). Do tamtego momentu, Przewodnicząca Związku Zaowodowego Efling zasiadał we wspólnej komisji negocjacyjnej SGS. Efling po raz pierwszy udzielił SGS mandatu do wspólnych negocjacji.

Na spotkaniu, poruszone zostały kwestie różnic pomiędzy Związakiem Zawodowym Efling i pozostałymi związkami zawodowymi w SGS. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę ze związkami zawodowymi pracowników komercyjnych i biurowych. Innym aspektem dyskusji było to, czy negocjacje z SA powinny zostać oddane do mediatora rządowego. W momencie przekazxania swojego mandatu negocjacyjnego SGS, Efling działał w przekonaniu, że negocjacje odbywały się będą wspólnie ze związkami zawodowymi pracowników sklepów i pracwników biurowych. Ta współpraca jednak nie była wystarczająco podkreślana przez SGS.

Komisja Negocjacyjna Eflingu w tych dyskusjach poruszyła też możliwość wycofania swojego mandatu negocjacyjnego z SGS.

Pod koniec spotkania, w drodze głosowania zgodzono się dużą większością głosów na trzy następujące rozwiązania:

  1. Efling odbierze swój mandat negocjacyjny od SGS
  2. Powinno stworzyć się szeroką współpracę z innymi związkami zawodowymi.
  3. Przewodnicząca Eflingu jest upoważniona do prowadzenia negocjacji w imieniu Związku Zawodowego Efling do kolejnego spotkania komisji negocjacyjnej, oraz do tego, aby w razie konieczności zwrócić się o pomoc w negocjacjach do mediatora rządowego.