Kto dostanie 105.000 koron?

Rząd i magistrat Reykjaviku zgodziły się na dopłatę w wysokości 105.000 koron w dniu 1 sierpnia dla swoich pracowników zrzeszonych w Eflingu. Zespół negocjacyjny stowarzyszenia władz lokalnych i gmin SÍS zabronił swoim członkom wypłaty podobnej kwoty ich pracownikom.   Wczoraj w mediach został opublikowany list zespołu negocjacyjnego SÍS do władz lokalnych i gmin. W liście jako powód do zatrzymania wypłacenia tej kwoty podano fakt, że Efling i inne związki zawodowe SGS oddały negocjacje do mediatora rządowego. Więcej…

Informacja dla pracowników Capital Hotels

Nowa umowa zbiorowa z SA zagwarantowała członkom Eflingu na rynku prywatnym 17.000 koron podwyżki miesięcznie, a także inne korzyści. Niektórzy pracodawcy, tak jak Árni Valur Sólonsson właściciel CapitalHotels,  próbują uniknąć tych podwyżek. Árni Valur ogłosił terminację sekcji na temat płac w kontraktach wszystkich swoich pracowników i poinformował ich, że zostaną oni zatrudnieni ponownie na nieokreślonych warunkach zaprojektowanych tak, aby podwyżki płac się nie zrealizowały. Efling uważa to za nielegalne ze względów przedstawionych poniżej. Po pierwsze, Więcej…

Wycinki z nowej umowy zbiorowej: Więcej praw dla reprezentantów związku zawodowego

Na Islandii wiele hoteli i restauracji prowadzonych jest przez konglomeraty i sieci firm. Te firmy podtrzymują gospodarkę turystyczną, jednak one same podtrzymywane są w większości przez pracowników z zagranicy. Co więcej, charakteryzują się one bardzo wysoką rotacją pracowników. W tych warunkach reprezentacja związku zawodowego w miejscu pracy jest niezwykle ważna. Jakkolwiek, w tych firmach wybory reprezentacji związku zawodowego częstokroć okazują się bardzo trudne. Niektóre z tych przedsiębiorstw postrzegają całą sieć jako jedno miejsce pracy (pozwalając Więcej…

Wycinki z nowej umowy zbiorowej: nowe zasady o tłumaczeniu

Połowa członków związku zawodowego Efling pochodzi spoza Islandii. Te osoby bardzo często mają islandzkich managerów, którzy preferują komunikować się z pracownikami po islandzku. “Widzieliśmy przypadki, gdzie niezwykle ważne informacje dostarczane są pracownikom w języku, którego oni zwyczajnie nie rozumieją” mówi Viðar Þorsteinsson, dyrektor zarządzający Eflingu. “Zeszłej zimy uczestniczyliśmy w zebraniu pracowników, gdzie wysoko postawiony manager ogłosił masowe zwolnienia po islandzku, czego niemal nikt w sali nie zrozumiał. Ta informacja musiała zostać powoli przekazana dalej przez Więcej…

Umowa zbiorowa pomiędzy SGS a SA zaakceptowana

Wszystkie związki zawodowe w SGS zaakceptowały nową umowę zbiorową z kartelem biznesowym, SA, w drodze głosowania, które zakończyło się wczoraj. Większość zaakceptowała umowę znaczącą większością głosów. Wśród członków Eflingu, 77% zagłosowało na tak, a 2.3% wstrzymało się od głosu. W rejestrze uprawnionych do głosowania w Eflingu było 19 tysięcy osób. Ta umowa zbiorowa dotyczy pracowników ogólnych w sektorach takich jak budownictwo, transport, budowa dróg, praca w portach, rolnictwo, praca mechaniczna i praca w hotelach i Więcej…

W sprawie masowych zwolnień w Kynnisferðir

Efling ubolewa nad zwolnieniem 59 pracowników Kynnisferðir. Znaczna część tej grupy pracuje w ramach porozumień zbiorowych z Efling. Związek zawodowy uważnie śledzi postęp sprawy i dopilnuje, żeby prawa jego członków, takie jak prawo do działaności związkowej, były przestrzegane. Członkowie Efling mają pierwszeństwo do wykonywania pracy kierowcy, co znaczy, że nie mogą być zwolnieni przed pracownikami wykonującymi ten sam zawód, należącymi do innych związków. We wtorek i czwartek przedstawiciele związku i pracownicy Efling uczestniczyli w spotkaniu Więcej…

Strajk 28-29 marca wstrzymany: ograniczony lecz znaczący postęp w negocjacjach

Związek zawodowy Efling wstrzymuje strajk 28 i 29 marca, który miał się rozpocząć za kilka godzin. Efling wstrzymuje strajk z uwagi na otworzenie nowego pola do negocjacji przez konfederację pracodawców SA. Rozmowy, które wpłynęły na decyzję związku zawodowego odbyły się dzisiaj, późnym popołudniem. Kolejne plany akcji strajkowych nadal są aktualne. Kolejna seria 24-godzinnych strajków zaplanowana jest na środę, czwartek i piątek w przyszłym tygodniu. Autobusy transportu miejskiego rozpoczynają strajki w godzinach szczytu w poniedziałek. Zwracamy Więcej…

Strajk kierowców autobusów w dniach 28-29 marca: Informacja

Aktualizacja: Strajk 28-29 marca wstrzymany W czwartek i piątek odbędzie się strajk w firmach autobusowych w stolicy i w okolicach. Strajk będzie trwał 48 godzin. Kierowcy autobusów należący do związku zawodowego Efling są wezwani do ochrony strajku (patrol strajkowy, zgłaszanie naruszeń). Patrol strajkowy odbywa się na dwie zmiany. Pierwsza zaczyna się o 2:00 w nocy, a druga o 7:00 rano, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia strajku. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w patrolu strajkowym i Więcej…

Strajki w hotelach, 28-29 marca

Aktualizacja: Strajk 28-29 marca wstrzymany W czwartek i piątek ponownie mają miejsce strajki w hotelach. Jednodniowy strajk 22 marca wywarł presję, ale nie przekonał pracodawców do złożenia poważnej oferty. Dlatego kontynuujemy nasz program strajkowy w hotelach i firmach autobusowych. Jeśli jesteś w Efling lub VR, a pracujesz w hotelu wymienionym na liście poniżej, strajkujesz. Nie ma znaczenia, czy głosowałeś czy nie lub w którym dziale pracujesz, czy też hotel zatrudnia cię na umowie o zlecenie (nie Więcej…